นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์<<<


 

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        
open house โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์                              

 

                                                

 

 

 

รับการประเมินจาก สพม. เขต 13                                               

 

                                                           

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

 

 

 นายเพลิง  ขุนชิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
 
 
   
©2014 by www.ruangwit.ac.th