นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 ด่วน


 

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        
กิจกรรม                                                


  


                                                        

 

 

 

กิจกรรม                                                 

                                                           

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 1. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
      นักเรียนทุกระดับชั้น สอบวันที่  23 - 25  กันยายน  2558
 2. กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 
 3. ด่วนที่สุด แจ้งคุณครูทุกท่าน วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. อบรม SGS หรือ สารสนเทศการจัดการขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เวลา 9.30 น. 

                                                                                        

 
 


นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

 

 

 นายเพลิง  ขุนชิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
 
 
   
©2014 by www.ruangwit.ac.th