นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 


 

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        
กิจกรรม                                                


  


                                                        

 

 

 

กิจกรรม                                                 

                                                           

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

    **** นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    วันที่ 26 พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.00 - 15.30 น. 

   ****นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.00 - 15.30 น.

                                             ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 
 
 

                                                                                        

 
 


นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

 

 

 นายเพลิง  ขุนชิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
 
 
   
©2014 by www.ruangwit.ac.th