นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์<<<


 

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        
กิจกรรม  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                 

                                                

 

 

 

กิจกรรม                                                 

ด่วน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์                                                           

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

 แจ้งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 

 

   

 
 
 

นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

 

 

 นายเพลิง  ขุนชิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
 
 
   
©2014 by www.ruangwit.ac.th