ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 ธันวาคม 2564 11.26 น./อ่าน 138)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 15.33 น./อ่าน 200)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก๒๖๐
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น./อ่าน 344)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง