ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.19 น.] อ่าน 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.17 น.] อ่าน 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.15 น.] อ่าน 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าเช่าชุดขบวนขบวนพาเหรดกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.12 น.] อ่าน 13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อว้สดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 14.58 น.] อ่าน 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 55 น.] อ่าน 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกปริ้นเตอร์ขาว - ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 52 น.] อ่าน 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 51 น.] อ่าน 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประบปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอล 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 35 น.] อ่าน 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 33 น.] อ่าน 33