ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 15.19 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 15.17 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 15.15 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าเช่าชุดขบวนขบวนพาเหรดกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 15.12 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อว้สดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 14.58 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14. 55 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกปริ้นเตอร์ขาว - ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14. 52 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14. 51 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประบปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอล 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14. 35 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14. 33 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ค่ายรักการอ่าน
(วันที่ 07 กันยายน 2566 11.07 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
12
ค่ายเรียนรู้สู่อาชีพศิลปะ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2566 11.09 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วันที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 10. 43 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
14
งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2566
(วันที่ 04 กันยายน 2566 10.35 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยงานวัดลำภูรา
(วันที่ 04 กันยายน 2566 10.21 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
16
ผลการประกวดภาพวาด โครงการบอกรักแม่ผ่านงานศิลป์ หัวข้อ “รูปภาพของแม่”
(วันที่ 04 กันยายน 2566 10.17 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
17
จัดการประชุม “ชมรมครูอาวุโสมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง”
(วันที่ 04 กันยายน 2566 10.15 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
18
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทั
(วันที่ 04 กันยายน 2566 10.11 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมการไหว้พระ ทำบุญและฟังธรรมเทศนา
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.55 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.53 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.52 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
22
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.50 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมค่ายสังคมสัญจร
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.47 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา พัฒนาวัด
(วันที่ 04 กันยายน 2566 09.45 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 05 สิงหาคม 2566 08.52 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2
(วันที่ 05 สิงหาคม 2566 08.51 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
27
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 05 สิงหาคม 2566 08.48 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
28
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 09.12 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 20.59 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 20.53 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันกีฬา กรีฑาระหว่างคณะสี “เรืองวิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 15.47 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น ThaiID โดยอำเภอห้วยยอด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.32 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
33
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) จัดกิจกรรม “โครงการพลังงานส
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.30 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.29 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
35
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.28 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.27 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
37
การอบรมกิจกรรมเลิกบุหรี่ ชีวีมีสุข
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.25 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.22 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
39
การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.21 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
40
รับโล่เกียรติยศ O-NET
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.19 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.17 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมทบทวนภารกิจลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
(วันที่ 28 มิถุนายน 2566 14.16 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรม : จิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.28 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรม : ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.25 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
45
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.23 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรม การประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.21 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรม เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.20 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.19 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม ประเมิน "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.18 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.16 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.14 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมเปิดสนามสนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอล
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.13 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการเข้าค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.12 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมมอบชุดยาพระราชทาน
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.11 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
55
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล (สพม.)
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.09 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
56
วันครู ประจำปี พ.ศ.2566
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.07 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.03 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
58
งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 11.01 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
59
การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 06 เมษายน 2566 10.58 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.46 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.46 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.44 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.43 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบ 39 ปี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.41 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบ 39 ปี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.40 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดลำภูรา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.38 น./อ่าน 88)
67
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำภูรา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.37 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิทธิโชค
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.32 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมแสดงความยินดี และเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการยุทธนา แก้วรักษ์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15. 43 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2565 13.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Crossword
(วันที่ 09 กันยายน 2565 09.28 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
72
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2565 14.06 น./อ่าน 576)
73
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 กันยายน 2565 13.24 น./อ่าน 565)
74
ค่ายพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์
(วันที่ 07 กันยายน 2565 09.17 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
(วันที่ 07 กันยายน 2565 09.08 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
76
สัปดาห์ห้องสมุด 2565
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.52 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมค่ายเรียนรู้อาชีพ เกษตรพอเพียง
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.49 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
78
นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.45 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
79
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 12. 47 น./อ่าน 600)
80
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 14. 11 น./อ่าน 639)
81
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 13. 50 น./อ่าน 617)
82
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 11. 21 น./อ่าน 362)
83
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 18 น./อ่าน 441)
84
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 16 น./อ่าน 435)
85
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 14 น./อ่าน 384)
86
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 15. 17 น./อ่าน 395)
87
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 13 น./อ่าน 367)
88
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.34 น./อ่าน 371)
89
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 10 น./อ่าน 347)
90
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 16. 09 น./อ่าน 344)
91
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 15. 42 น./อ่าน 410)
92
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 11. 46 น./อ่าน 346)
93
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 11. 22 น./อ่าน 368)
94
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.26 น./อ่าน 342)
95
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.25 น./อ่าน 336)
96
O22 ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 15. 36 น./อ่าน 341)
97
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.25 น./อ่าน 354)
98
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.24 น./อ่าน 378)
99
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.20 น./อ่าน 396)
100
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.20 น./อ่าน 367)
101
O17 E-SERVICE
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.19 น./อ่าน 383)
102
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.17 น./อ่าน 372)
103
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 12.59 น./อ่าน 404)
104
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.49 น./อ่าน 371)
105
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.45 น./อ่าน 392)
106
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.38 น./อ่าน 373)
107
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 10.30 น./อ่าน 491)
108
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.33 น./อ่าน 411)
109
O9 Social Network
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.49 น./อ่าน 425)
110
O8 Q&A
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.49 น./อ่าน 362)
111
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.47 น./อ่าน 396)
112
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.38 น./อ่าน 369)
113
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.21 น./อ่าน 415)
114
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.20 น./อ่าน 420)
115
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 10.53 น./อ่าน 416)
116
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 10.48 น./อ่าน 450)
117
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2565 16.42 น./อ่าน 501)
118
กิจกรรมค่ายภาษาไทย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11.19 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมค่ายสังคมสัญจร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
120
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10.12 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
121
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10.10 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
122
สถานศึกษาปลอดภัย ปี พ.ศ.2565
(วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16. 06 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
123
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี พ.ศ.2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 11.07 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
124
"กีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์" ◻️
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 11.01 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
125
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
126
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.40 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
127
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.18 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
128
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.11 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.02 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.01 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.00 น./อ่าน 483)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 มิถุนายน 2565 14.33 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
133
เปิดเทอมวันแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 13.02 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
134
#มาตรการเปิดเทอม 1/2565
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 10.36 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 15 มีนาคม 2565 09.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
136
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้
(วันที่ 15 มีนาคม 2565 09.43 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.46 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
138
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.41 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
139
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.39 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
140
ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.38 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
141
การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากอำเภอห้วยยอด
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.29 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
142
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 14.48 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ภายใต้การ
(วันที่ 12 มกราคม 2565 15.16 น./อ่าน 458)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 ธันวาคม 2564 11.26 น./อ่าน 336)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 15.33 น./อ่าน 368)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
แนวทางการเตรียมการเปิดกาดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโด
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 12.51 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
147
วันฉัตรมงคล 2564 ประวัติวันฉัตรมงคล
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 15.48 น./อ่าน 639)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 )
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 12.46 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
149
ประกอบพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พร
(วันที่ 02 เมษายน 2564 11.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 02 เมษายน 2564 10.57 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ONE DAY CAMP)
(วันที่ 02 เมษายน 2564 10.55 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 14.45 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมสร้างสายใย เรียนรู้ สู่ลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 10.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
154
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก๒๖๐
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น./อ่าน 522)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีกา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 09.04 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับ สพฐ.
(วันที่ 19 มกราคม 2564 08.54 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.15 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
159
การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.21 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.43 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
161
วันคริสต์มาส
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 13.53 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 13.52 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
163
การบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
164
การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 – 3
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
165
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ปีที่ 37 พ.ศ.2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.57 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
167
การมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
168
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ปีที่ 37 พ.ศ.2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.49 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
169
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.46 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
170
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.44 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
171
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.39 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
172
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.49 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
174
พิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.09 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
175
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563
(วันที่ 15 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
176
โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและสาธิตศาลจำลอง เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 16.03 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
177
12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
178
โครงการจิตอาสา​ เราทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
179
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ​ และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ​ ข้าราชการ​ บุคลากร​ และนักเรียนโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
180
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.08 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
181
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 16.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
182
สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 16.25 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
183
โครงการ Back to School กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.41 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
184
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.35 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
185
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.29 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
186
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.41 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
187
มาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.12 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
188
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 09.52 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
189
เลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่&วันคริตมาส
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.41 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
190
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
191
รับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสา
(วันที่ 03 มกราคม 2563 08.59 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม