ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.19 น.] อ่าน 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.17 น.] อ่าน 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.15 น.] อ่าน 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแต่งหน้าเช่าชุดขบวนขบวนพาเหรดกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 15.12 น.] อ่าน 88
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อว้สดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 14.58 น.] อ่าน 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 55 น.] อ่าน 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกปริ้นเตอร์ขาว - ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 52 น.] อ่าน 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 51 น.] อ่าน 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประบปรุงซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอล 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 35 น.] อ่าน 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 กันยายน 2566 เวลา 14. 33 น.] อ่าน 99